Joan Costa


En aquesta web hi trobareu algunes conferències i xerrades, així com meditacions i escrits de Mn. Joan Costa Bou, actual rector de la parròquia de Santa Maria del Remei de Barcelona, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i Delegat diocesà de pastoral social i caritativa.

 

 

Curriculum 

Joan Costa i Bou, Nat l'any 1961 i prevere de l'arxidiòcesi de Barcelona, és enginyer de telecomunicacions per la ETSETB de la UPC, Màster en Doctrina social de l'Església per la Universidad Pontificia de Salamanca i Doctor en Teologia Moral per la Universidad de Navarra. 

El Dr. Costa ha estat professor de Moral social, Doctrina social de l’Església i Teologia Moral Fonamental en diverses institucions catalanes (Institut superior de ciències religioses Don Bosco i Centre Teològic Martí Codolar, ISCR de Tarragona; i ha impartit docència en alguns Seminaris Conciliars (Castelló i Tortosa). Actualement imparteix docència en la Facultat de Teologia de Catalunya.

És soci fundador, amb Mn. Antoni M. Oriol, del Seminari de Doctrina i Acció social de l'Església (SEDASE) de la Facultat de Teologia de Catalunya, n’és també membre docent i el gerent actual. Ha col·laborat també en el Master de Pastoral Familiar que organitzava l’Institut Joan Pau II explicant l’assignatura de Bioètica.

També ha estat professor a la Universitat Internacional de Catalunya, de varies assignatures de l’àmbit de l’ètica i bioètica, i ha col·laborat en l'Institut Superior d'estudis bioètics de la dita universitat, amb el Dr. Josep Argemí.

Ha publicat tres llibres, dos de qüestions de moral política (Nació i nacionalismes, M&M Euroeditors, 2001; Fet nacional i Magisteri social de l’Església, Proa, 2003) i un sobre els fonaments de la moralitat (El discerniment moral, M&M Euroeditors, 2003), tots tres traduïts també al castellà. Ha publicat també diversos articles de teologia moral.

Des del vessant pastoral és rector de la parròquia de lSanta Maria del Remei, de la ciutat de Barcelona i és el Delegat diocesà de Pastoral Social i de caritat.   

________________

    

Joan Costa Bou nació el año 1961 y es presbítero de la archidiócesis de Barcelona, ingeniero de telecomunicaciones por la ETSETB (Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Barcelona)  de la UPC (Universidad Politécnica de Barcelona), Máster en Doctrina social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Teología Moral por la Universidad de Navarra.

El Dr. Costa ha sido profesor de Moral social, Doctrina social de la Iglesia y Teología Moral Fundamental en varias instituciones catalanas (Facultad de Teología de Cataluña, Instituto Superior de Ciencias Religiosas Don Bosco, ISCR Sant Fructuós de Tarragona); y ha impartido docencia en algunos Seminarios Conciliares (Castellón y Tortosa). Actualemente imparte docencia en la Facultat de Teologia de Catalunya.

Es socio fundador, con  Antoni M. Oriol, del Seminario de Doctrina y Acción Social de la Iglesia (SEDASE) de la Facultad de Teología de Cataluña, es también miembro docente y el gerente actual. Colaboró en el Master de Pastoral Familiar que organizaba el Instituto Joan Pau II impartiendo la asignatura de Bioética.

En el ámbito académico civil, ha sido profesor, también, en varias carreras universitarias (Enfermería, Criminología, Terapia familiar i Magisterio) de la Universidad Internacional de Cataluña.

Ha publicado tres libros, dos de cuestiones de moral política («Nación y nacionalismos», M&M Euroeditors, 2001; «Hecho nacional y Magisterio social de la Iglesia», Proa, 2003) y uno sobre los fundamentos de la moralidad («El discernimiento moral», M&M Euroeditors, 2003), los tres traducidos también al castellano. Ha publicado también varios artículos de teología moral en diversas revistas.

Desde la vertiente pastoral es rector de la parroquia de Santa María del Remei, de la ciudad de Barcelona, y Delegado diocesano de Pastoral Social y caritativa.